تمام مظالب نوشته شده توسط : محمد مهدی روحی طواف

درباره محمد مهدی روحی طواف

اتصال به اینترنت روش های متفاوتی دارد.(ADSL.VDSL.WIRELESS.TDLTEو…) تنوع این روش ها و بقا هر کدام از این اتصالات به خاطر مزایای منحصر به فرد هر کدام از این روشهاست. در مقاله زیر می خواهیم به روش های اتصال و مزایا و معایب هر کدام بپردازیم.