پروژه های دوربین مداربسته

 

از آنجایی که پروژه های دوربین مداربستۀ بزرگ، نیازمند سخت افزار و نرم افزار حرفه ای و پر هزینه تر هستند، و کانفیگ تجهیزات و طراحی شبکه به آسانی پروژه های کوچک نیست، پیشنهاد می شود پروژه دوربین مداربسته سازمان خود را به شرکت اپکس ایران بسپارید تا با مشاوره رایگان درمورد پروژه مورد نظر، برآورد هزینه ای و زمانی و در نهایت اجرای پروژه بصورت صحیح و اصولی، رضایت خاطر شما از انجام یک پروژه با کیفیت حاصل گردد.

برخی از مهم ترین پروژه های انجام شده توسط اپکس ایران در حوزه دوربین مداربسته